โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

where_to_vote ราชบุรี

        โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร สำหรับศึกษาดูงานและประชาชนที่สนใจเข้าเที่ยวชม เริ่มจากด้านหน้าโครงการมีการตกแต่งจัดสวนเป็นไม้ดอกหลากสี ตัดกับทุ่งหญ้าสีเขียว สามารถถ่ายรูปสวยๆ ได้ จากนั้นยังเลือกชมธรรมชาติได้หลายทาง ทั้งใช้รถรางของโครงการฯ ขับรถยนต์ส่วนตัว หรือจะปั่นจักรยาน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในพื้นที่มีหลายจุดที่น่าสนใจ ได้ทั้งการพักผ่อนท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และได้ทั้งความความรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ตามรอยพ่อหลวงของชาวไทย ซึมซับบรรยากาศที่ร่มรื่นปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ อากาศสดชื่น มีทั้งสวนไม้ผล ไม้ประดับ ไม้ป่า สมุนไพร ฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ นาข้าว มีการจัดแบ่งพื้นที่ตัวอย่างสำหรับครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอ่างเก็บน้ำที่มีบรรยากาศดี เหมาะกับการถ่ายภาพ ในโครงการเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์นานาชนิดที่สามารถพบเห็นได้  เหมาะสำหรับการพักผ่อนกับครอบครัว ที่ไม่ห่างไกลจากเมืองกรุงนัก

       โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเนื้อที่ 849 ไร่ มีผู้บริจาคพื้นที่เนื่องจากเป็นดินที่เสื่อมโทรมไม่สามารถเพาะปลูกได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ได้จัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ จนถึงปัจจุบัน จากภูเขาหัวโล้นกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นสถานที่ต้นแบบให้ประชาชนได้อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

กิจกรรมท่องเที่ยว

ชมแปลงสาธิตวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม, เที่ยวชมฐานเรียนรู้ต่างๆ, เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว, ชมต้นไม้ป่า, ชื่นชมพลับพลา ที่ประทับ เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณอ่างเก็บน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ, ห้องอบรม, รถพาเที่ยวชมพื้นที่โครงการ, สามารถกางเต้นท์ได้ (ขออนุญาตเจ้าหน้าที่)

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดเขาช่องพราน, วัดถ้ำน้ำ, วัดหนองหอย

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

phone เบอร์โทร

03-224-0803

branding_watermark Facebook

โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

home ที่อยู่

ม.2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120