เกาะยอ แหล่งร่ำรวยธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งสงขลา

where_to_vote สงขลา

            เมื่อธรรมชาติและชุมชนมาเจอกัน จึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวแบบซื้อหนึ่งได้ถึงสองที่ให้คุณได้ทั้งชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสวัฒนธรรมชุมชน  เกาะยอเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ลักษณะภูมิประเทศของเกาะเป็นภูเขาที่มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล มีถนนลาดยางทั่วทั้งเกาะทำให้สัญจรไปมาสะดวก นอกจากธรรมชาติที่งดงามแล้ว  ที่นี่ยังโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนสามารถเดินไปด้วยกันได้

            เกาะยอมีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน เช่น เรียนรู้การทำสวนผลไม้แบบสุมรุม หรือสวนสมรม ซึ่งเป็นการปลูกผลไม้หลากหลายชนิดภายในสวนเดียวทำให้มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวตลอดปี ผลไม้ที่นิยมปลูกคือส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกาะยอ “จำปาดะ” ผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายขนุนแต่ลูกจะเล็กกว่า จะทอดกินเหมือนกล้วยแขกหรือจะกินสดก็อร่อยทั้งคู่

            กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ เข้าชมสาธิตการทอผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นลายราชวัตถ์ ลายดอกพิกุล และลายดอกพะยอม หรือหากคุณเป็นคนที่สนใจด้านวัฒนธรรมประเพณี  ที่เกาะยอก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายอย่างพร้อมให้คุณมาสัมผัส  ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมชมประเพณีแห่หมรับเรือนสิบและประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏ  สำหรับสายรักธรรมชาติก็มีกิจกรรมล่องเรือชมแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ทะเลสาบสงขลาให้ทำ  ไม่ว่าจะชอบการท่องเที่ยวสไตล์ไหน ที่เกาะยอก็มีให้คุณทุกอย่าง

phone เบอร์โทร

081-896-2335, 084-998-0328

home ที่อยู่

ชุมชนเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา