หล่มภูเขียว เสน่ห์ความงามแห่งเมืองลำปางที่รอให้คุณมาสัมผัส

where_to_vote ลำปาง

            ชมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติงดงามน่าตื่นตาตื่นใจที่หล่มภูเขียว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทของจังหวัดลำปาง หล่มภูเขียวเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่า

            เมื่อมองจากมุมสูงจะดูคล้ายกับปากปล่องภูเขาไฟบนภูเขา ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของปรากฎการณ์นี้คือหลุมยุบ (Sink Hole) สันนิษฐานกันว่าเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดำบรรพ์ หรืออาจเกิดจากการยุบตัวของหินปูนซึ่งเคยเป็นเพดานถ้ำมาก่อนแต่จมลงใต้น้ำ น้ำในแอ่งเป็นสีเขียวมรกตสวยงามซึ่งเกิดจากความลึกของแอ่งน้ำที่ยังไม่สามารถระบุความลึกได้

            ป่าที่ล้อมรอบแอ่งน้ำเป็นป่าดิบแล้งที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ไม่ไกลกันที่หุบเขาตรงข้ามกันก็มีหลุมยุบอยู่ แต่เป็นหลุมยุบที่ไม่มีน้ำในหลุมจึงเรียกกันว่า "หล่มแล้ง"  นี่คือความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่รอให้คุณมาสัมผัส

phone เบอร์โทร

094-698-5741

home ที่อยู่

ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง