เขื่อนขุนด่านปราการชล

where_to_vote นครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในเขตบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตัวเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรอง สร้างด้วยคอนกรีตบดอัดยาว ๒,๕๙๔ เมตร สูง ๙๑ เมตร มีความจุน้ำ ๒๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตรด้านหน้าเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำ ด้านหลังเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ท้ายเขื่อนเป็นพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้และมีศูนย์การเรียนรู้มีท่าเรือสำหรับล่องแก่งส่วนพื้นที่สันเขื่อนเป็นจุดชมทิวทัศน์และด้านบนสุดของภูเขาเป็นที่ตั้งของอาคารที่ประทับ มีบริการรถรางนำชมรอบเขื่อน คนละ ๓๐ บาท (มีบริการห้องสุขา ทางลาดและรถพ่วงสำหรับผู้พิการ) เปิดให้บริการตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น  

home ที่อยู่

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000