ตลาดน้ำสะพานโค้ง

where_to_vote สุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน “สุ่มปลายักษ์”
ณ บ้านต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 อำเภอสองพี่น้อง จังหสัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ตอนล่างสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทำนาและเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง กบ และอื่นๆ เมื่อถึงหน้าน้ำหลากพื้นที่นาส่วนใหญ่จะมีน้ำท่วมขังอยู่ช่วงระยะหนึ่ง จึงเป็นที่ๆ มีปลาและสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่รวมกันมากมายทำให้ชาวบ้านในแบนี้จะมี “สุ่ม” เอาไว้จับปลากันเกือบทุกบ้าน เมื่อกาลเวลาผ่านไป ถึงยุคสมัยที่ความเจริญเข้ามา บางชุมชนในอำเภอสองพี่น้องก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เข้ากับยคุสมัย แต่อีกหลายชุมชนในท้องทุ่งริมคลองสองพี่น้อง ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิม เพิ่มเติมคือที่มาของ “สุ่มปลายักษ์” เอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนท้องทุ่ง เป็นสถานที่ที่จะประกาศให้โลกรู้ว่า ท้องทุ่งนาเมืองสุพรรณมีวิถี เรื่องราวและความงามตามแบบชองสุพรรณบุรี
 “สุ่มปลายักษ์” ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้องคือ เสน่ห์ของบ้านต้นตา ไม่ว่ากลเวาจะผ่านไปนานไหน แต่วิถีชีวิตริมคลองก็ยังคงเป็นภาพจดจำของใครหลายคน ในอดตนั้นคลองสองพี่น้องจะเป็นเส้นการทารสัญจรทางเรืองของขาวบ้านไปยังพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการทำเกษตรและหาปลาอยู่สองฝั่งคลอง
 มาวันนี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน การไม่ลืมถิ่นกำเนิด ไม่ลืมรากเง้าของสายน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตและอย่ากให้ผู้คนต่างถิ่นได้เข้ามารู้จักบ้านจ้นตาลตำบลเล็กๆ จึงทำให้เกิดเป็น “สุ่มปลายักษ์” ที่ได้ต้นแบบมาจาก “สุ่มปลา” อุปกรณ์ที่ชาวบ้านใช้จับปลาเป็นหลัก
 จากสุ่มปลายักษ์ มาเป็น “ตลาดน้ำสะพานโค้ง” สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเป็นทางเดิน ตัดผ่านทุ่งผักบุ้งสีเขียวสบายตาไปยังงานสร้างสรรค์ทำจากไม้ไผ่หลายพันลำ ที่สำเร็จขึ้นได้จากความร่วมมือของคนในชุมชนภาพงดงามยามเช้าเมื่อชาวบ้านบ้ายเรือนำอาหาร และสินค้าจากท้องถิ่น มาจอดขายริมสะพานไม้ไผ่ “ตลาดน้ำสะพานโค้ง” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ควรค่ากับคการแวะชม
“สุ่มปลายักษ์” สุ่มคืนชีวิตริมคลองสองพี่น้อง แห่งเมืองสุพรรณฯ

home ที่อยู่

ตำบล บางเลน อำเภอ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี